+27 51 410 0953  
june@stemma.co.za   
118 Henry Straat, Westdene, Bloemfontein  

Tuis      Die Ras      Die Genootskap      Veilings      Skoue & Gebeure      Te Koop      Media      Gallery      Skakels      Diere Verbeteringswet      Kontak Ons 

 

CHAROLAIS TEELTBELEID

Teeltdoelwitte
    Die hoof doelwit met Charolais teling is om die totale ekonomiese doeltreffendheid van die ras onder Suid-Afrikaanse weidingstoestande uit te bou en op grond van hierdie ekonomiese doeltreffendheid die ras by kommersile produsente as n gesogte vleisras te vestig.
    Die tweede doelwit is om die ras se unieke rol in kruisteelt verder uit te bou met die voorbehoud dat geen afbreuk gemaak word aan die funksionele en ekonomiese doeltreffendheid van die vroulike kudde nie.

Die Teeltbeleid
    Seleksie op voorkoms
    Seleksie op die dier se eie prestasie
    Seleksie op teeltwaarde
    Seleksie op teeltwaardes van nageslag (Nageslag beproefde bulle)

Seleksie Kriteria vir Vroulike Diere
Reproduksie Eienskappe

    Minimum standaarde vir aantal kalwers
    Koeie wat nie aan hierdie standaarde voldoen nie word outomaties uitgeskot.(verwys 25.1)
Ouderdom by eerste kalwing (OEK)
    Maksimum OEK is 39 maande. Vroulike diere wat nie by 39 maande gekalf het nie word outomaties uitgeskot.
Kalf/koei gewigsverhouding by geboorte nie groter as 9%.
    Hierdie meting is voorlopig opsioneel maar word sterk aanbeveel as n maatstaf by seleksie.

Produksie Eienskappe
100 dae Kalfgewig

    Dit is opsioneel maar word sterk aanbeveel as n seleksie maatstaf vir melkproduksie.
Fase A: Speenindekse
    Bulkalwers: Minimum 90 indeks
    Verskalwers: Minimum 90 indeks
    Kalwers wat nie ten minste die minimum indeks behaal nie is nie registreerbaar nie.
Fase B: 12 maande en/of 18 maande indekse*
    Verse minimum 90 maksimum 130
    Verse met n indeks van 130 of hor kan slegs gekeur word indien hulle funksioneel doeltreffend is en vroulik vertoon.
    Een van die metings is verpligtend vir registrasie en die keuse berus by die teler. Daar word ten sterkste aanbeveel dat beide metings gedoen word.

Bouvorm Eienskappe
Die maatstawwe vir bouvorm eienskappe word vervat in die keurbeleid en die standaarde van voortreflikheid. Vir registrasie moet diere aan hierdie standaarde voldoen. Daar word baie sterk gediskrimineer teen diere wat te groot, oorbespierd, onderbespierd, erg laat ryp of te klein is.

Seleksie Kriteria vir Bulle
Seleksie van bulle berus op Fases A, B, C en D. Fase B is verpligtend vir alle bulle. Vir K.I. bulle is Fase C (VOV) of n intensiewe Fase D (Kleiberverhouding) verpligtend. Vir kommersile bulle word n ekstensiewe Fase D toets aanbeveel alhoewel Fase B data voldoende is. BLUP beraamde teeltwaardes is van groot waarde.

Minimum standaarde
    GDT/GDO indekse van minstens 90 vir Fase A, B, C en D. Minimum indekse van 90 word vereis vir Voeromset (Fase C) en Kleiberverhouding (Fase D).
Bouvorm en rypheidsklas
    Die maatstawwe vir bouvorm eienskappe word vervat in die keurbeleid en die standaarde van voortreflikheid. Vir registrasie moet diere aan hierdie standaarde voldoen.
Reproduksie-eienskappe
    Skrotum omvang gemeet in verhouding tot liggaamsgewig- en/of ouderdom. Enige morfologiese afwykings dien as diskwalifikasie.
    Bulle onder 12 maande ouderdom word nie gemeet nie ongeag of hulle voldoende massa het.
    Die volgende minimum standaarde is van toepassing vir bulle tussen 12 en 36 maande.
         
    Verwys na Minimum Rasstandaarde
         
    Skede grootte en vorm - Discriminate /disqualify against over size or abnormalities.

Diskrimineer / diskwalifiseer teen oormatige grootte of abnormaliteit.
    Koeigewig        
          a) By speen van kalf
          b) Binne 3 dae na kalwing
          Voorlopige opsioneel maar word sterk aanbeveel
    Geboortegewig van kalwers
    Gewig op 12 maande en 18 maande

 

    

CHAROLAIS GENOOTSKAP
Oorsprong van die Ras
Teelbeleid
Raad
Telers

SKOUE & GEBEURE
Opkomende Veilings
Veiling Uitslae
Opkomende Skoue
Skou Uitslae

KONTAK ONS
☎  051 410 0953
✉  june@stemma.co.za
✉  Posbus 1225, Bloemfontein, 9300

Charolais. Alle Regte Voorbehou. Geen artikel of foto mag gereproduseer / gepubliseer word sonder die skriftelike toestemming van die Charolais Beestelersgenootskap.