+27 51 410 0953  
charolais@studbook.co.za   
118 Henry Street, Westdene, Bloemfontein  

Home      The Breed      The Society      Auctions      Shows & Events      For Sale      Media      Gallery      Links      Animal Improvement Act      Contact Us 

 

  Urgent Announcements:

  25 March - NATIONAL CHAMPIONSHIPS      6 May - SA'S TEXAS BULL SALE      25 May - COUNCIL MEETING      25-26 May - JUDGES' COURSE      25 July - LOUWCOE SALE

2020 CHAROLAIS AUCTIONS

Charolais Verkoopsvoorwaardes

VIR ALLE CHAROLAIS VEILINGS WAT ONDER BESKERMING VAN DIE GENOOTSKAP AANGEBIED WORD.

Nieteenstaande die feit dat diere so deeglik moontlik deur die keurpaneel, wat deur die Raad aangestel is, deurgekyk sal word vir enige afwykings vanaf rasstandaarde, kan daar foute deurglip, of later ontstaan en sigbaar word. Kopers van diere by ‘n veiling is mede-verantwoordelik om self, of met die hulp van ‘n adviseur, die diere vooraf goed deur te kyk en homself deeglik te vergewis van enige sigbare leemtes wat elke dier het.

Die Genootskap tree te goeder trou op en die koper en verkoper vrywaar die Charolais Genootskap van enige eise hoegenaamd in die verband.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020 Auctions
These auctions take place under the auspices of the Charolais Society

Louwcoe 7th Production Sale
12 November 2020
Schweizer Reneke
   
  Sale Pamphlet
      Sale Catalogue
      OFM Radio Interview

 

2021 Auctions
These auctions take place under the auspices of the Charolais Society

SA’S Texas Bull Sale
6 May 2021
Vryburg Show Grounds
Dewald van der Merwe - 079 898 0785

Louwcoe Production Sale
15 July 2021
Vryburg
Louwrens Viljoen - 082 334 4877

Sumada Production Sale
27 July 2021
Senekal
Dami Stemmett - 083 264 1231

Charolais National Sale
20 August 2021
Kroonboma
Freddie Wasserfall - 082 556 4452

Jajola Boerdery Production Sale
31 August 2021
Volksrust
Johan Landman - 083 655 7624

Malemba Supreme Production Sale
15 September 2021
Louwna
Johan Swart - 082 801 1919

Top 10 Production Sale
7 October 2021
Wolmaransstad
Freddie Wasserfall - 082 556 4452

Freddie Markram Production Sale
21 October 2021
Kuruman Skougronde
Freddie Markram - 082 920 8893

Charolais Showcase Sale
27 October 2021
Vryburg Show Grounds
Loutjie Campher - 082 255 3037

Mahne & Mahne Production Sale
11 November 2021
Lichtenburg
Hendy Mahne - 076 309 9212

 

    

CHAROLAIS SOCIETY
Origin of the Breed
Breeding Policy
Council
Breeders

SHOWS & EVENTS
Upcoming Auctions
Auction Results
Upcoming Shows
Show Results

CONTACT US
☎  051 410 0953
✉  charolais@studbook.co.za
✉  PO Box 1225, Bloemfontein, 9300

© Charolais. All Rights Reserved. No article or picture may be reproduced/published without the written consent of the Charolais Cattle Breeders’ Society.