+27 51 410 0953  
june@stemma.co.za   
118 Henry Street, Westdene, Bloemfontein  

Home      The Breed      The Society      Auctions      Shows & Events      For Sale      Media      Gallery      Links      Animal Improvement Act      Contact Us 

 

2024 CHAROLAIS AUCTIONS

Charolais Verkoopsvoorwaardes

VIR ALLE CHAROLAIS VEILINGS WAT ONDER BESKERMING VAN DIE GENOOTSKAP AANGEBIED WORD.

Nieteenstaande die feit dat diere so deeglik moontlik deur die keurpaneel, wat deur die Raad aangestel is, deurgekyk sal word vir enige afwykings vanaf rasstandaarde, kan daar foute deurglip, of later ontstaan en sigbaar word. Kopers van diere by ‘n veiling is mede-verantwoordelik om self, of met die hulp van ‘n adviseur, die diere vooraf goed deur te kyk en homself deeglik te vergewis van enige sigbare leemtes wat elke dier het.

Die Genootskap tree te goeder trou op en die koper en verkoper vrywaar die Charolais Genootskap van enige eise hoegenaamd in die verband.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024 Auctions

Fairbridge Production Sale
23 July 2024
Fairbridge Farm, Maclear
Delwyn Roberts / 078 835 7321
    Pamphlet
    Catalogue

Sumada Charolais Production Sale
25 July 2024
The Heights Farm, Senekal
Dami Stemmett / 083 264 1231
    Pamphlet
    Catalogue
    Video 1
    Video 2

Louwcoe Charolais Production Sale
07 September 2024
Royal Auction Center, Frankfort

Malemba Supreme Production Sale
11 September 2024
Louwna
Andries Swart / 072 133 7108
    Catalogue

Top 10 Production Sale
25 September 2024
Wolmaransstad Show Grounds
Freddie Wasserfall / 082 556 4452

Freddie Markram Production Sale
09 October 2024
André Kock & Seun Veilingskrale
Freddie Markram / 082 920 8893

Charolais Showcase Sale
31 October 2024
Vryburg Show Grounds
Loutjie Campher / 082 255 3037

 

    

CHAROLAIS SOCIETY
Origin of the Breed
Breeding Policy
Council
Breeders

SHOWS & EVENTS
Upcoming Auctions
Auction Results
Upcoming Shows
Show Results

CONTACT US
☎  051 410 0953
✉  june@stemma.co.za
✉  PO Box 1225, Bloemfontein, 9300

© Charolais. All Rights Reserved. No article or picture may be reproduced/published without the written consent of the Charolais Cattle Breeders’ Society.