2017 CHAROLAIS AUCTIONS AND RESULTS


Charolais Verkoopsvoorwaardes


VIR ALLE CHAROLAIS VEILINGS WAT ONDER BESKERMING VAN DIE GENOOTSKAP AANGEBIED WORD.

Nieteenstaande die feit dat diere so deeglik moontlik deur die keurpaneel, wat deur die Raad aangestel is, deurgekyk sal word vir enige afwykings vanaf rasstandaarde, kan daar foute deurglip, of later ontstaan en sigbaar word. Kopers van diere by ‘n veiling is mede-verantwoordelik om self, of met die hulp van ‘n adviseur, die diere vooraf goed deur te kyk en homself deeglik te vergewis van enige sigbare leemtes wat elke dier het.

Die Genootskap tree te goeder trou op en die koper en verkoper vrywaar die Charolais Genootskap van enige eise hoegenaamd in die verband.

 


Murrumbidgee Tweeledige Algehele Uitverkoping

6 Junie 2017
Daniëlskraal, Makwassie
André Kock & Seun Afslaers
André Smith - 083 657 7606
Johannes de Beer - 082 333 0919

Katalogus (5.25 MB)

 

Veilings Gemiddeld

ITEM GETAL MAX AMT AVG AMT
DSTOETKOEI 7 R  28 000 R 20 571.43
DSTOETVERS 1 R  19 000 R 19 000.00
SKOEI + KALF 4 R  31 000 R 28 250.00
STOETBUL 30 R 120 000 R 63 800.00
STOETKOEI 2 R  22 000 R 20 000.00
STOETVERS 29 R  30 000 R 20 241.38

Louwcoe Veiling

 


Sumada Charolais Produksieveiling

25 July 2017
Senekal
Dami Stemmett - 083 264 1231

Katalogus (3.01 MB)

 

Veilings Gemiddeld

ITEM GETAL GEMIDDELD HOOGSTE
Charolais Bulle 27 R 54 000 R 90 000
Charolais Verse 20 R 13 600 R 16 000

 

Sumada Charolais Veiling

 


 

Charolais Nasionale Veiling

11 August 2017
Kroon Boma
Freddie Wasserfall

Katalogus (1.61 MB)
Katalogus Addendum (0.33 MB)

 

Veilings Gemiddeld

ITEM GETAL VERKOOP MAX AMT AVG AMT OMSET
STOETBUL 21 21 R  220 000 R 73 619.05 R 1 546 000
SKOEI + KALF 1 + 1 1 + 1 R    80 000 R 80 000.00 R      80 000
TOTAAL 22 + 1 22 + 1     R 1 626 000

 

Duurste Bul

Charoloais Nasionale Veiling Duurste Bul Koper: D.M.J. van der Merwe, Schweizer Reneke
Verkoper: Hansie Müller, Viljoenskroon
Hoogste prys vir Bul DP 140078 @ R220 000.00
Afslaers: André Kock & Sn BK.

Charolais Nasionale Veiling

 


Taureau Blanc Charolais Produksieveiling

12 September 2017
Utrecht
Johan Landmand - 083 655 7624

 

Veilings Gemiddeld

ITEM GETAL MAX AMT AVG AMT
BUL 13 R 52 500 R 45 807.69
BUL KOMMERSIEEL 1 R 38 000 R 38 000.00

Jajola Veiling


Louwcoe Charolais Produksieveiling

27 September 2017
Clocolan
Louwrens Viljoen - 082 334 4877

Catalogue (1.88 MB)

Catalogue Addendum (0.34 MB)

 

Veilings Gemiddeld

ITEM GETAL GEMIDDELD HOOGSTE
Charolais D Stoet Koei 2 R 23 600.00 R   30 000
Charolais Stoet Bul 22 R 54 544.55 R 120 000
Charolais Stoet Koei 1 R 16 000.00 R   16 000

 

Louwcoe Veiling


Top 10 Produksie Veiling

12 October 2017
Wolmaransstad
André Kock & Seun Afslaers
Freddie Wasserfall - 082 556 4452

Katalogus (1.84 MB)
Top 10 Verslag (11 kb)

 

Veilings Gemiddeld

ITEM GETAL GEMIDDELD HOOGSTE
Charoloais Stoet Bul 24 R 41 166.67 R 160 000
Charolais Stoet Vers 3 R 13 000.00 R   15 000

 

Charolais Top Tien Veiling


Freddie Markram Produksieveiling

18 October 2017
Kuruman Show Grounds
Freddie Markram - 083 440 1344

Catalogue (updated) (2.23 MB)

 

Veilings Gemiddeld

ITEM GETAL AANGEBIED GETAL VERKOOP GEMIDDELD HOOGSTE
Charolais Bulle 11 11 R 59 000 R 95 000

 

Freddie

 


Mahne & Mahne BK Produksieveiling

15 November 2017
Johan Botha Veilingskompleks, Rietgat, Lichtenburg
Roland Mahne - 079 508 4806

Catalogue (0.98 MB)
Flyer

Mahne & Mahne Veiling

 


Hansie Muller Produksieveiling

16 June 2018
Viljoenskroon

Hansie Müller 082 489 6810

 

Charolais Society
 
CONTACT US
   051 410 0953
  charolais@studbook.co.za
  P.O. Box 1225, Bloemfontein, 9300

COPYRIGHT © CHAROLAIS SOCIETY. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET